A pályázat bemutatása

A pályázat bemutatása

A drámaian alacsony születési mutatók, illetve a társadalom értékrendjében a családalapítás, a gyermekvállalás fontosságának jól látható visszaszorulása szükségessé teszi, hogy a köztudatban pozitív irányú változás, fordulat következzen be, melyhez mindenekelőtt a helyi közösségek tagjai összefogásának erősítésére, a közös célok érdekében való cselekvés előmozdítására van szükség. A helyben működő civil szervezetek ebben a tevékenységben jelentős szerepet tudnak vállalni, mindenekelőtt azáltal, hogy a közösség tagjai számára pozitív, követendő mintákat mutatnak be, továbbá tanácsadással, a gyermekfelügyelet megszervezésével segítik a helyi családok életét, megkönnyítve és egyúttal vonzóbbá téve a fiatalok számára is a családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést.

A projekt általános céljai a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása. Szemléletváltás a család társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtása. Fiatal gyermekes családok támogatása a rugalmas munkavállalást elősegítő szolgáltatások nyújtásával. Erősíteni szeretnénk a foglalkoztatási, családi, szülői, egészségfejlesztési szolgáltatásokat, figyelembe véve a térség hátrányos helyzetét és a településeken fennálló szakemberhiányt. Szeretnénk elterjeszteni a munka és a családi élet összeegyeztetésének elvét, hangsúlyozni a munkában rejlő hozzáadott értéket, fejleszteni az önfoglalkoztatási, vállalkozói, informatikai kompetenciákat. A gyermekvállalás és a hátrányos helyzetű gyermekek korai fejlesztése érdekében olyan családbarát szolgáltatásokat kívánunk generálni, melyek a szülőket is segítik hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeik nevelésében.

A projekt célterülete az Észak-magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvő Edelényi kistérség 47 települése közül ötöt foglal magába (Edelény, Szendrő, Szuhogy, Szendrőlád és Balajt).

A projekt célcsoportja

A projekt közvetlen célcsoportja:

  • hátrányos helyzetű középiskolás korú fiatalok,
  • gyermekvállalás előtt álló nők,
  • GYES-en, GYED-en lévő nők,
  • hátrányos helyzetű, illetve több gyermeket nevelő családok.

Célcsoportba tartozik bármely, a projekt megvalósítási területén élő személy, aki a projekt céljaihoz igazodó szolgáltatást igénybe kívánja venni, pl. a házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok, a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyák és apák, és más, párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek.

A projekt közvetett célcsoportját a közvetlen célcsoportba tartozók családtagjai, a pályázati programhoz kötődő tevékenységeket önkéntes munkával segítő személyek, valamint az érintett családoknak helyben munkát adó vállalkozások valamint a célszervezetek partnerei jelentik.

A projekt hosszú távú céljai

  • A munkanélküliség csökkentése, az aktív foglalkoztatottak számának növekedése, az elvándorlás csökkentése. A segélyezés mértékének csökkenése.
  • Az iskolakerülők arányának csökkentése, a sajátos nevelési igényű tanulók arányának csökkentése, a szülői felelősség erősítése.
  • A családon belüli konfliktusok csökkentése, az abortuszok számának csökkentése, az élve születések arányának növekedése, a tudatos gyermekvállalás ösztönzése.

A projekt konkrét céljai

  • A családok kiegyensúlyozott fejlődése és a szülők munkavállaló-képességének és motivációjának javítása a munka és a család összeegyeztetését biztosító támogató szolgáltatások biztosítása révén.
  • A családok önfejlesztő-képességének javítása, a szülők alkalmasságának és felelősségének tudatosítása képzések és műhelyfoglalkozások segítségével.
  • A fiatalok családi életre nevelése, a családon belüli konfliktusok csökkentése, a tudatos gyermekvállalás elősegítése és a nők munkába állásának támogatása közösségi programok útján.

A program megvalósulási ideje

2012. június 1 és 2013. május 31. között zajlik.